Τοκετός

Ο φυσιολογικός τοκετός είναι μια φυσική διαδικασία
που με την συνεχή φροντίδα
του γυναικολόγου-μαιευτήρα και της μαίας
αποπερατώνεται με το καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η πρόταση για συμμετοχή αποκλειστικής μαίας
θεωρείται πως αυξάνει την πιθανότητα
επίτευξης φυσιολογικού τοκετού
και τη μεγίστη υποστήριξη στην διάρκεια
της λοχείας και του θηλασμού.

Είναι μια μεγαλιώδης προσπάθεια
της μητέρας και του εμβρύου
και είναι ένα από τα πιο δυνατά συνασθήματα
στη ζωή μιας γυναίκας.

Ο φυσιολογικός τοκετός
είναι ο στόχος και η επιθυμία μου
όταν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.
Θα καταστρώσουμε μαζί
το πλάνο του τοκετού σας.