Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΟΥ

Οι ασθενείς μου είναι η προτεραιότητά μου.
Η ιατρική ήταν συνειδητή επιλογή.
Η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, ο επαγγελματισμός
το ήθος και η αφοσίωση στον ασθενή
αποτελούν την πυξίδα μου.

Η επιλογή της χειρουργικής ήταν η μεγάλη μου αγάπη
και η ειδικότητα της Μαιευτικής-Γυναικολογίας
συνδύασε αυτή την αγάπη με το ενδιαφέρον μου
για την γυναικεία φύση.

Έχοντας ως κεντρικό άξονα τις επιθυμίες,
την ασφάλεια και την προσωπική φροντίδα της γυναίκας,
στοχεύω στο καλύτερο αποτέλεσμα.