Μαστός

Ο προληπτικός έλεγχος για την πρώιμη ανίχνευση του καρκίνου του μαστού αυξάνει τις πιθανότητες οριστικής ίασης σε περίπτωση κακοήθειας.

Το πρώτο βήμα του προληπτικού ελέγχου γίνεται στον χώρο του ιατρείου με την λήψη αναλυτικού ατομικού και οικογενειακού ιστορικού, με την κλινική εξέταση που περιλαμβάνει την ψηλάφηση των μαστών της γυναίκας και την καθοδήγηση για την αυτοεξέτασή της.

Καθοριστική σημασία έχει η ετήσια μαστολογική εξέταση, η ετήσια ψηφιακή μαστογραφία και το υπερηχογράφημα μαστών από τα 40 έτη, με την σωστή καθοδήγηση και αξιολόγηση των ευρημάτων.

Η αυτοεξέταση στη γυναίκα μετά την ηλικία των 18 ετών θεωρείται απαραίτητη καθώς πολλές περιπτώσεις καρκίνου του μαστού ανακαλύπτονται για πρώτη φορά από τις ίδιες τις γυναίκες.
Ο καρκίνος του μαστού που θα ανακαλυφθεί νωρίς και θα θεραπευτεί έγκαιρα και σωστά έχει εξαιρετική πιθανότητα για απόλυτη ίαση.
Η γυναικολόγος θα σας καθοδηγήσει για τον τρόπο αυτοεξέτασης του μαστού.