Κύηση Υψηλού Κινδύνου

Ως κύηση υψηλού κινδύνου
χαρακτηρίζουμε τις κυήσεις
που η πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών
στην μητέρα ή στο έμβρυο είναι αυξημένη
με την παρουσία ενός ή περισσοτέρων
παραγόντων κινδύνου.

Περιλαμβάνονται:

Κυήσεις με προϋπάρχοντα νοσήματα:

• Καρδιοπάθειες
• Σακχαρώδης Διαβήτης 1-2
• Παθήσεις ενδοκρινών αδένων
• Παθήσεις γαστρεντερικού
• Νόσοι συνδετικού ιστού
• Νευρολογικές-Ψυχιατρικές νόσοι
• Ανωμαλίες διάπλασης της μήτρας
• Προηγούμενες εγχειρήσεις στην μήτρα
• Παθήσεις αναπνευστικού συστήματος
• Αιματολογικές παθήσεις – Θρομβοφιλία
• Παθήσεις νεφρών
• Λοιμώξεις

Επιβαρυμένο μαιευτικό ιστορικό:

• Ενδομήτριος θάνατος
• Επαναλαμβανόμενες αποβολές
• Ιστορικό εμβρύων/νεογνών με συγγενείς ανωμαλίες ή γενετικά νοσήματα
• Προηγούμενες καισαρικές τομές
• Ανεπάρκεια τραχήλου

Μαιευτικές επιπλοκές σε γυναίκες με ελεύθερο ιστορικό:

• Πολύδυμη κύηση
• ΑΥ κύησης
• Προεκλαμψία-εκλαμψία
• RH ισοανοσοποίηση
• Σ.Δ κύησης
• Προδρομικός πλακούντας ή πρόωρη αποκόλληση πλακούντα
• Πολυτοκία
• Υπολειπόμενη ανάπτυξη εμβρύου-IUGR
• Πρόωρη ρήξη υμένων
• Πρόωρος τοκετός
• Χολόσταση κύησης

Μη μαιευτικοί κίνδυνοι:

• Κύηση στην εφηβεία ή μεγάλες ηλικίες
• Παχυσαρκία
• Ναρκωτικά
• Επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις
• Ιστορικό εξωσωματικής γονιμοποίησης-IVF

Η αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου, η προγεννητική καθοδήγηση και η στενή μαιευτική παρακολούθηση έχουν ως αποτέλεσμα την επιτυχή έκβαση της κάθε κύησης.