Κολποσκόπηση

Η κολποσκοπική εξέταση θεωρείται ότι είναι απαραίτητη για τον εντοπισμό αλλοιώσεων μετά από:

ύποπτο τεστ Παπανικολάου ή ανεύρεση ιικού φορτίου από HPV υψηλού κινδύνου.
σε αποτέλεσμα διάγνωση “ASCUS” (άτυπα πλακώδη κύτταρα απροσδιόριστης σημασία) και “AGUS” (άτυπα αδενικά κύτταρα απροσδιόριστης σημασίας)
για τον εντοπισμό ύποπτων αλλοιώσεων στο κατώτερο γεννητικό σύστημα της γυναίκας.
όταν διαπιστώνεται δυσπλασία του κόλπου ή του τραχήλου (VAIN/VIN)
για την διερεύνηση μιας εμμένουσας φλεγμονής στον τράχηλο
μετά από επέμβαση στον τράχηλο λόγω HSIL

Το κολποσκόπιο είναι ένα ειδικό μηχάνημα εφοδιασμένο με μεγεθυντικούς φακούς υψηλής ευκρίνειας με το οποίο ελέγχουμε με ειδικές χρώσεις(οξικό οξύ και Lugol)  πιθανές βλάβες του τραχήλου .

• Εντοπίζουμε τις άτυπες περιοχές για λήψη βιοψιών.
• Εκτιμούμε την έκταση των αλλοιώσεων.
• Αναγνωρίζουμε την ζώνη μετάπτωσης,την αξιολογούμε και λαμβάνουμε βιοψία αν κριθεί απαραίτητο

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της κολποσκόπησης και της βιοψίας αποφασίζεται η περαιτέρω αντιμετώπιση.
Γενικά χαμηλού βαθμού αλλοιώσεις (LGSIL, CIN I) δεν απαιτούν χειρουργική αφαίρεση, ενώ  οι υψηλού βαθμού αλλοιώσεις (HGSIL, CIN II, CIN III) πρέπει να αντιμετωπίζονται χειρουργικά με κωνοειδή εκτομή (LOOP, νυστέρι).