Καρδιοτοκογράφημα

Ο καρδιοτοκογράφος είναι μια συσκευή υπερήχων με καταγραφή της συχνότητας των καρδιακών παλμών του εμβρύου και την ένταση των συστολών της μήτρας ,από την ανάγνωση του οποίου βγαίνουν συμπεράσματα για την κατάσταση οξυγόνωσης του εμβρύου και της βιοφυσικής κατάστασής του.

Το καρδιοτοκογράφημα ηρεμίας (NST=non stress test) εφαρμόζεται στο 3ο τρίμηνο της κύησης για τον έλεγχο της βιοφυσικής κατάστασης του εμβρύου.
Η συχνότητα ελέγχου εξαρτάται από την πορεία της κύησης.

Ειναι μια εξέταση που πραγματοποιείται στο χώρο του ιατρείου μας υπό συνεχή μαιευτική παρακολούθηση.